Ostatnimi czasy dosyć sporo pisałam tutaj o DK-HOME. Dzisiaj nie będę przedstawiała Wam asortymentu sklepu a jedynie zaproszę do wzięcia udziału w konkursie „WIOSNA Z DK-HOME”! 🙂

 

CO JEST NAGRODĄ?

Zestaw Cotton ball lights Home on the hill – łańcuch składający się z 10 kul w stonowanej kolorystyce:

http://www.dk-home.pl/pl/p/HOME-ON-THE-HILL/79

CO NALEŻY ZROBIĆ, ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE?

Napisz w komentarzu, gdzie umieścisz wygrany łańcuch Cotton ball lights?

 

Być może widząc kolorystykę zestawu Home on the hill oczami wyobraźni już widzisz go w konkretnym pomieszczeniu? A może masz pomysł na to, w jaki sposób wykonać niebanalną dekorację z wykorzystaniem łańcucha? Ciekawa jestem Waszych pomysłów! 🙂

Zachęcam także do polubienia fanpage’a mojego bloga oraz sklepu internetowego DK-HOME – dzięki temu będziecie na bieżąco z wszystkimi konkursami i promocjami! Jeżeli lubisz dzielić się pozytywną energią ze znajomymi to koniecznie udostępnij im tego posta. 😉

 

CZAS TRWANIA KONKURSU

Odpowiedzi możecie nadsyłać w terminie 21 marca 2016 – 3 kwietnia 2016. Wyniki ogłoszone zostaną na blogu w dniu 5 kwietnia 2016.

 

Regulamin konkursu WIOSNA Z DK-HOME

Regulamin konkursu „WIOSNA Z DK-HOME”

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest DK-HOME.

2. Za uczestnika konkursu uznaje się osobę, która w określonym przez Regulamin konkursu zwanym dalej „Regulaminem” terminie, prześle odpowiedź na pytanie konkursowe zwane dalej „odpowiedzią konkursową”.

3. Komunikaty i informacje na temat Konkursu publikowane będą na stronie www.jola-dk.com i https://www.facebook.com/joladk?ref=hl. O wyniku laureat zostanie powiadomiony w prywatnej wiadomości.

4. Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany lub sponsorowany we współpracy z Facebookiem.

5. Uczestnik promocji powierza informacje takie jak imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail Organizatorowi konkursu, a nie serwisowi Facebook.

6. Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu ustawy o grach i zakładach wzajemnych.

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. W Konkursie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, która odpowie w komentarzu pod postem konkursowym na blogu www.jola-dk.com na pytanie „Napisz, gdzie umieścisz wygrany łańcuch Cotton ball lights?”.

2. Nadesłanie odpowiedzi konkursowej przez uczestnika jest jednoznaczne z potwierdzeniem woli uczestnictwa w Konkursie.

3. Przystępując do Konkursu uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora.

4. W ramach przystąpienia do Konkursu uczestnik oświadcza, że: · posiada pełnię praw autorskich, osobistych i majątkowych do odpowiedzi konkursowej, · zgłoszone do Konkursu odpowiedzi konkursowe nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności praw majątkowych i osobistych, a także praw autorskich innych podmiotów; · udziela organizatorowi Konkursu bezterminowej i nieodpłatnej zgody na korzystanie z odpowiedzi konkursowych w celu jej publikacji bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

5. W przypadku pojawienia się ze strony osób trzecich ewentualnych roszczeń wynikających z tytułu naruszenia praw autorskich lub innych praw osobistych przez uczestnika, uczestnik zobowiązany będzie, jako osoba wyłącznie odpowiedzialna, do pokrycia wszelkich szkód oraz roszczeń odszkodowawczych.

 

III. ODPOWIEDZI KONKURSOWE

1. Odpowiedzi konkursowe muszą być dostarczone w formie elektronicznej.

2. Długość odpowiedzi jest dowolna.

3. Odpowiedzi konkursowe muszą odzwierciedlać temat konkursu.

4. Uczestnik Konkursu może zgłosić tylko jedną odpowiedź konkursową.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie odpowiedzi konkursowych sprzecznych z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub z innych względów powodujących, że nie nadają się one do publicznej prezentacji i rozpowszechniania.

6. O wykluczeniu odpowiedzi konkursowych decyduje organizator. Decyzja organizatora jest ostateczna i nie ma od niej odwołania.

 

IV. HARMONOGRAM KONKURSU

1. Termin zgłaszania odpowiedzi konkursowych upływa 3 kwietnia 2016 roku.

2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 5 kwietnia 2016 roku.

 

V. JURY

1. Oceny zgłoszonych odpowiedzi konkursowych dokona właścicielka sklepu DK-HOME której zadaniem jest: – rzetelna, sumienna i obiektywna ocena odpowiedzi konkursowych, – wybór jednego laureata Konkursu.

2. Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 

VI. NAGRODY

1. DK-HOME przeznacza na nagrodę zestaw Cotton ball lights Home on the hill 10 kul.

2. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę.

3. Organizator Konkursu kontaktować będzie się z laureatem Konkursu osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na blogu www.jola-dk.com.

 

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane ze zgłaszanymi pracami, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w konkursie.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie odebranie nagrody przez laureata Konkursu, w przypadku gdy brak odbioru wynikł z przyczyn niezależnych od Organizatora.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich lub innych praw osobistych przez uczestnika Konkursu.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w Regulaminie Konkursu. Wszelkie zmiany dokonane przez organizatora będą publikowane na blogu www.jola-dk.com.